Integritetspolicy/GDPR

Information om hur P-Park AB hanterar personuppgifter

P-Park AB följer Europeiska Unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR) vilket ser till att skydda din integritet på bästa sätt.
Personuppgiftsansvarigt bolag: P-Park AB, organisationsnummer: 556620-6370.
Adress: Box 87, 851 02 Sundsvall.

P-Park AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen SFS 2018:218.

P-Park AB behandlar personuppgifter om dig för att på ett effektivt sätt uppnå betalning eller annan fullgörelse eller verkställighet och kunna bedriva vår verksamhet i övrigt.

P-Park AB kommer att använda dina personuppgifter enligt följande ändamål:

  • För att kontrollera ett fordons betalningsstatus vid en parkering
  • För att handlägga eventuella överklaganden

P-Park AB sparar dina uppgifter så länge som det behövs för att tex kunna utreda ett parkeringsärende eller tills kontrollavgiften är tillfullo betald.
Dessa uppgifter kommer raderas när ärendet är avslutat.

De uppgifter P-Park AB sparar är följande:

  • Namn
  • Adress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Eventuella bankkontouppgifter
  • Foton på ditt fordon vid kontrollavgifter
  • Fordonsuppgifter

Dina rättigheter

Om de uppgifter vi sparat om dig är felaktiga så har du rätt att få dina uppgifter korrigerade, du kan även begära att de uppgifter som finns på dig raderas om de inte längre behöver användas. Utöver detta har du även rätt att invända mot hur P-Park AB hanterar dina uppgifter. Önskar du veta vilka uppgifter vi har om dig så har du rätt att få ut dem.
Vid kontakt gällande GDPR, skicka frågor eller synpunkter till : info@p-park.se